Bezpečnost a garance

Od nahrání dopisu do Zelené pošty až po jeho fyzické podání na České poště střežíme obsah dopisu.

Soukromí Vašich obálek je v bezpečí

Zabezpečení v online světě

Veškerý přenos tiskových dat od Vás do Zelené pošty je šifrován 256 bitovým bezpečnostním certifikátem. Data jsou zpracovávána automaticky bez lidského zásahu a při ukládání zabezpečena tak, aby k nim neměl nikdo třetí přístup.

Bezpečnost při fyzickém zpracování

Celý tiskový a balící proces probíhá na automatických linkách. Dbáme na to, aby všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s dokumenty, měli čistý trestný rejstřík a zavázali se mlčenlivostí.

K datovému centru není povolen přístup s přenosnými zařízeními a na pracovištích jsou striktně zakázány bezdrátové datové přenosy.

Legislativa a online pošta

Dokumenty odeslané přes Zelenou poštu mají stejné právní účinky jako když je odesíláte běžně. K dopisu získáte podací číslo či lístek, kterým lze dokladovat odeslání dokumentu.