Anasoft

Anasoft - Vývoj software pro správu nemovitostí

Společnost ANASOFT vyvíjí systém pro správu bytů – DOMUS. Systém se používá ke správě více než 600 000 prostor v Česku a na Slovensku. V rámci systému je implementováno zasílání výstupů systému přes Zelenou poštu. Zprostředkovaně může využít služby Zelené pošty 250 zákazníků používajících systém DOMUS.

Z jakých důvodů řešíte zasílání pošty?

U správy prostor je potřeba doručovat pravidelné výstupy vlastníkům bytů. Jedná se především o zálohový předpis, roční vyúčtování a upomínky.

Jak Vaš zákazníci zasílali dopisy, než jste napojili Zelenou poštu?

Zákazníci tiskli výstupy na svých tiskárnách, balili je do obálek a nosili na poštu. Nejnáročnější bylo roční vyúčtování, které se skládá typicky z několika dokumentů - samotného vyúčtování, rozúčtování tepla, fondu oprav a zprávy o činnosti správce. Po vytištění se tyto dokumenty skládaly do obálek, typicky v zasedačce. Správce spravující více než 5 000 bytů musel mít velkou zasedačku.

Jak mají řešeno zasílání nyní?

Nyní si uživatelé vytisknou ze systému jednotlivé výstupy jako PDF soubory, které se automaticky skládají do elektronických obálek. Následně je systém DOMUS zašle na server Zelené pošty. Čísla podání u doporučených zásilek se automaticky zobrazí u každé obálky. Na konci měsíce od nás přijde zákazníkovi faktura za zaslané zásilky.

Jaké má pro Vás Zelená pošta hlavní přínosy?

Efektivita práce při tisku se u našich zákazníků značně zvýšila. Správci bytů typicky přenáší poštovní náklady přímo na vlastníky. Nemohli však přenášet náklady na tisk, protože je nemohli vyčíslit, když tiskli na vlastních tiskárnách. Nyní můžou i náklad na tisk přenášet na vlastníky. V neposlední řadě získali přehled o zasílaných dopisech.

Jozef Turóci, ANASOFT s.r.o.

Pojďte zkusit posílat dopisy se Zelenou poštou

Pomůžeme Vám dostat moderní poštu do firmy a ušetřit náklady na poštovné i mzdy.

Kontaktujte nás s poptávkou